Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmdiskussion - Holes, Skicka vidare, Flugornas Herre

Skapad 2016-03-04 08:30 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Engelska

Du får se den spelfilm som gjorts utifrån den bok du läst i läsuppdraget.  Vi jämför bok och film: innehåll, karaktärer, miljöer, budskap samt uppbyggnad. Du får möjlighet att uttrycka dig muntligt och dela med dig av dina synpunkter, tankar och tolkningar.

Innehåll

Mål för arbetet

 • Återberätta innehållet i något du sett.
 • Jämföra bok och film: innehåll, karaktärer, miljöer, budskap, uppbyggnad m m.
 • Diskutera.
 • Argumentera.
 • Dela med dig av egna synpunkter, tankar och tolkningar.
 • Lyssna på andras uppfattning och tolkningar.
 • Ställa frågor som leder diskussionen vidare. 

Arbetsgång

 • Vi ser filmen som gjorts utifrån den bok du läst i de olika grupperna: "Holes", "Skicka vidare" och "Flugornas herre".
 • Diskussionstillfälle i mindre grupp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i filmen vi sett.
 • tolka, jämföra, reflektera och analysera filmens innehåll, uppbyggnad och budskap.
 • argumentera kring dina tankar och åsikter i diskussionen.

Matriser

Sv En
Filmdiskussion: "Holes", "Skicka vidare", "Flugornas Herre"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse: återberättar, förklarar, tolkar, reflekterar och analyserar.
Du återberättar delar av handlingen i filmen. Du uttrycker mest konkreta svar som du finner i handlingen och reflekterar i ringa grad själv.
Du kan förklara och göra en enkel tolkning av det du sett. Du uttrycker till viss del egna reflektioner utifrån det du läst och sett samt gör enstaka kopplingar till dig själv eller din omgivning i anknytning till handlingen.
Du reflekterar och tolkar det du sett och kan delge dina tankar. Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läst och sett samt visar att du har förmågan att koppla det du fått ta del av till dig själv och din omgivning.
Du reflekterar och analyserar det du sett. Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läst och sett samt visar att du inte bara gör kopplingar till dina egna erfarenheter och det dina klasskamrater framfört, utan även till annan litteratur, film, vad som händer i samhället, andra kunskaper m m.
Jämförelse
Du kan hitta framträdande likheter/ skillnader mellan bok och film.
Du kan ge exempel på likheter/skillnader och förklarar tydligt vari dessa består.
Du kan ge exempel på likheter/skillnader och förklarar tydligt vari dessa består samt vilken betydelse de får.
Du redogör utförligt för likheter och skillnader mellan bok och film. Du kan förklara vad skillnaderna består av, vilken betydelse förändrinarna får och har funderingar kring varför dessa skillnader gjorts.
Argumentation
Du återberättar utifrån filmen men har svårt att förklara hur du tänker och varför du tänker just så.
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar dina ställningstaganden med en svag anknytning till boken och/eller filmen.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken/filmen berör, tar ställning och motiverar dina åsikter. Din hittar argument för dina ställningstaganden i boken och/eller filmen.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring flera ämnen som boken/filmen berör, ser innehållet ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på boken/filmen, diskussioner och egna erfarenheter.
Engagemang/ initiativförmåga
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga i diskussionen.
Du deltar genom att besvara och motivera dina svar i några frågor i diskussionen. Du tolkar det du tagit del av.
Du deltar aktivt i den muntliga diskussionen genom att svara på frågor, motivera dina svar och dela med dig av dina egna åsikter. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar och tolkar det du tagit del av.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna både genom att ge tydliga/utförliga svar, motivera, dela med dig av egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar det du tagit del av .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: