Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2016-03-04 08:31 i Båtsmansskolan Härryda
Kol är det viktigaste grundämnet i världen. Utan kol skulle det inte finnas något liv på jorden, det är nämlilgen en viktig grundsten i allt levande. Det finns även i olja, bensin och plaster. Organisk kemi är kolets kemi.
Grundskola 9 Kemi
...

Innehåll

Arbetsområde Organisk kemi

Kunskaper i kemi har en stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som hälsa, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Här är den organiska kemin en stor och viktig del.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Målet med undervisningen

Eleven ska: -kunna de naturvetenskaplig orden, begreppen och teorierna som tillhör organisk kemi -kunna samtala och diskutera frågor som tillhör energi, miljö och hälsa -kunna använda olika källor och kunna föra olika resonemang -genomföra undersökningar, ställa hypoteser, skriva resultat och slutsatser -känna igen olika organiska kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och i samhället -beskriva olika kemiska samband -resonera kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön -visa på åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling -beskriva och ge exempel på några naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människans levnadsvillkor

Undervisningens innehåll

I ämnet kemi behöver olika elever olika förklaringsmodeller och inlärningssätt. För att nå största möjliga framgång kommer undervisningen att innehålla:

-Genomgångar, teoretiska och praktiska -Laborationer och undersökningar

 

Detta kommer att bedömas

All bedömning sker med utgångspunkt från kursplanen i kemi Lgr 11. Det blir en allsidig bedömning där det muntliga, skriftliga och praktiska arbetet bedöms.

Din säkerhet med utrustningen vid laborationer -Hur du redovisar dina resultat och slutsatser -Din förmåga att förklara olika samband och använda dig av kemins begrepp och modeller. 

Bedömningen kommer att ligga i matrisen Kemi under fliken matriser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: