Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och tillhörighet- Vem är du?

Skapad 2016-03-04 08:49 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbete i religion och samhällskunskap om identitet. Med fokus på jämställdhet, könsroller, rasism, kärlek och familj.
Grundskola 6 Religionskunskap Samhällskunskap

Vi ska arbeta om vår identitet och hur den formas, både i religion och samhällskunskap. Fokus kommer att ligga på: jämställdhet, könsroller, rasism, kärlek och familj.

Innehåll

Mål för elev

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Genomförande

Vi kommer att titta på film, ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Diskussionerna kommer att vara både i helklass och i mindre grupper.

Redovisning

Arbetet avslutas med ett skriftligt prov då enskild bedömning sker. Under arbetets gång sker bedömning löpande under vissa, i förväg meddelade, diskussioner. 

Elevinflytande

Inför arbetet har eleverna varit med och valt vilka ämnen de vill fokusera extra mycket på. Klassen har även fått önska arbetssätt och redovisningssätt.

Matriser

Re Sh
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Religion
Förmågan att
 • Re
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Religion
Förmågan att
 • Re
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samhällskunskap
Förmågan att
 • Sh
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: