Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä & metallslöjd åk 3

Skapad 2016-03-04 09:25 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Slöjd

Grundkurs i slöjd för år3. Vi gör olika produkter som ger en god förberedelse för vidare arbete i slöjden.

Vi gör en hand som ska vara foto ram med bild av dig själv.

Du väljer sedan egen uppgift efter dina intresseinriktning enskilt eller

i grupp.

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att alla ska kunna: planera ett arbete från idé till färdigt arbete. - arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och /eller skriftliga och färdigställa sitt arbete. -kunna välja lämpliga redskap till arbetet och använda dessa på ett rätt och säkert sätt. -kunna välja lämpligt material - ta ansvar för sitt arbete. - värdera och muntligt utvärdera sitt arbete.  -känna nyfikenhet i att lära sig nya saker.
Förmågor som du får möjlighet att utveckla:
- Lösa problem
- Planera ett arbete
- Använda rätt begrepp
- Resonera,analysera och värdera
- Motivera val
- Se sammanhang
- Läsförståelse

 

Kopplingar till läroplan

  • Sl
    Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt om hur man genomför de olika delarna i arbetsprocessen tex: - Planeringsgenomgångar - Verktygsgenomgångar - Diskussioner

Eleverna arbetar både enskilt och i grupp.

Matriser

Sl
Bedömningsmatris för trä-metallslöjd år 3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Planering
Att visa sina idéer i skiss, bild ritning eller mall.
Bedömningsunderlag saknas.
Kan till viss del visa sin idé i skiss, bild, ritning eller mall.
Visar sina idéer i skisser, bilder, ritningar eller mallar.
Väl genomtänkta idéer med tydliga skisser, bilder, ritningar eller mallar.
Genomförandet
Initiativförmåga, ansvar och ambition
Behöver mycket stöd i slöjdarbetet.
Tar ibland eget initiativ och visar ansvar. Visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Genomförandet
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa och förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa och förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Utvärdering
Förmågan att muntligt eller skriftligt redovisa sitt arbete
Muntlig redovisning av arbetet med hjälp av handledaren.
Muntlig eller skriftlig redovisning av arbetet utan hjälp av handledare
Muntlig redovisning av arbetet på ett tydligt sätt
Muntlig redovisning av arbetet på ett utförligt och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: