Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstutställning, våren 2016

Skapad 2016-03-04 09:36 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Elevernas arbeten synliggörs genom att planera, genomföra och utvärdera en konstutställning och vernissage.
Grundsärskola 6 – 9 Bild

Elevernas arbeten synliggörs genom att planera, genomföra och utvärdera en konstutställning och vernissage.  Gemensamma bildgenomgångar med diskussioner om bilder, med feedback från elever och lärare. Få uppleva att varje skapande är unikt och viktigt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att samtala om bilder och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

Bedömning - vad och hur

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • bidra till diskussioner om att beskriva ditt eget skapande och andras.
 • jämföra och reflektera över bilder.
 • presentera och utvärdera ditt skapande.
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnet bild.
 • planera, genomföra och utvärdera klassens utställning och vernissage.
 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte jämföra och reflektera över bilder,
 • Bl
  Syfte undersöka bilder och värdera deras syften, och
 • Bl  1-6
  Bildframställning Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
 • Bl  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
 • Bl  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser

Undervisning och arbetsformer

 • Bildanalys.
 • Föra samtal kring konst, sina egna alster och klasskamraters.
 • Berätta om sitt skapande med ämnesspecifika ord.
 • Ge och få feedback.
 • Portfoliemetodik
 • Besöka konstutställningar.
 • Planera, genomföra och utvärdera klassens konstutställning och vernissage.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte jämföra och reflektera över bilder,
 • Bl
  Syfte undersöka bilder och värdera deras syften, och
 • Bl  1-6
  Bildframställning Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
 • Bl  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
 • Bl  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
 • Tk  1-6
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-6
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-6
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
 • Tk  7-9
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: