Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2016-03-04 10:12 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
Under våren kommer skapande vara en stor del av vår verksamhet. • Vi vill forma en miljö där barnen får tillgång till lätt tillgängligt och varierande material. • Vi vill uppmuntra och synliggöra barnens skapande förmåga • Vi pedagoger vill erbjuda samtal kring barnens intressen och använda dessa intressen som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Förskola

Vi kommer på bokugglan synliggöra skapandet i vardagliga situationer och planerade aktiviteter. Vi kommer under vårterminen spinna vidare på barnens intresse för detta ämne.

Innehåll

Mål

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

Målkriterier

Vi ser att målet är nått när…

Vi ser att målen är uppnådda när barnen känner tillit till sin egna förmåga.

Detta gör vi för att nå målen

  • Vi har lätt tillgängligt material i barnens nivå där barnen själva kan bestämma vad de vill använda sig av.
  • Vi lyssnar in vad barnen vill och erbjuder dem därefter material efter deras önskemål.
  • Vi erbjuder barnen varierande uttrycksformer.
  • Vi pedagoger kommer använda oss av fotodokumentation för att synliggöra skapandet för såväl barn som föräldrar. Genom att ha dokumentationen i barnens höjd möjliggör vi reflektion och diskussion mellan barnen samt mellan barnen och oss pedagoger. På så vis får även barnen möjlighet att upprepa och bearbeta den lärsituation de själva eller någon annan tidigare deltagit i.

 

 

Vad säger styrdokumenten

  • Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. 

 

 

Hjälp för denna sida

Nya Skolbanken

 

I Skolbanken kan lärare från hela landet dela och vidareutveckla olika typer av material. Här kan du hitta och inspireras av andras intressanta och spännande arbetsområden eller bedömningsunderlag. Banken finns på 4 nivåer – den nationella, kommunens/friskolekedjans, skolans och dina egna. När det gäller Samtalsmallar finns det 3 nivåer - den nationella, kommunens/friskolekedjans och skolans.

Du kan lätt och smidigt kopiera det material du väljer och revidera det innan du använder det på din skola.

Allt material som skapats ute i landet läggs in i den nationella skolbanken. Materialet är inte granskat och kan därför ha varierande kvalitet.

Pedagogiska planeringar i Skolbanken

Här hittar du och skapar pedagogiska planeringar, där du beskriver t ex arbetsområdet, arbetssättet och vad du kommer att bedöma. Du kan koppla planeringen till en bedömningsmatris – t ex från skolans gemensamma kriterier - eller skapa en matris för just det arbetsområdet du jobbar med just nu. Tidsbesparande och effektivt.

Pedagogisk planering tas fram av läraren (ibland tillsammans med eleverna) utifrån de nationella kursplanerna. Den beskriver vad man jobbar med just nu, vilka förmågor och kunskaper man vill utveckla samt vad och hur man kommer att bedöma eleven. Ibland är bedömningen en text från läraren, ibland i form av en bedömningsmatris.

Klicka på Ny planering för att skapa en helt ny pedagogisk planering.

Öppna planeringen för att kopiera, redigera, tilldela eller skriva ut.

Matriser i Skolbanken

Här kan du hitta och skapa matriser för skolans/kommunens/ämnets gemensamma kriterier. Du kan använda dem enbart som ett bedömningsunderlag eller koppla ihop matrisen med en pedagogisk planering.

Klicka på Ny matris för att skapa en helt ny bedömningsmatris.

I Matrisbanken finns skolans/kommunens/ämnets gemensamma kriterier. Du kan använda dem enbart som ett bedömningsunderlag eller koppla ihop matrisen med en pedagogisk planering.

Öppna matrisen för att kopiera, redigera, tilldela eller skriva ut.

Samtalsmallar i Skolbanken

Här kan skolor och kommuner eller friskolekedjor dela sina förberedelser för utvecklingssamtalet - t ex vilka frågor man vill ställa till eleverna, vårdnadshavarna och sina kollegor innan utvecklingssamtalet. Innehållet i mallarna tas fram av skolorna/kommunerna.

Banken innehåller samtalsmallar från hela landet. Idén är att inspirera och underlätta kommuners, friskolekedjors och skolors kontinuerliga vidareutveckling av material, genom att göra riktigt material från alla delar av landet lätt tillgängligt.

Att starta en samtalsmall

För att starta en samtalsmall måste du först välja vilken eller vilka elever som skall använda mallen. Det gör du genom att välja en eller flera elever i en grupp och klickar på Tilldela Samtalsmall. Sen bläddrar du fram den mall i Skolbanken som du vill använda och klickar på Tilldela.

Öppna samtalsmallen för att kopiera, redigera, tilldela eller skriva ut.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: