Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Great Britain 7A

Skapad 2016-03-04 12:26 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Grundskola F
...

Innehåll

Tidsperiod v 10 - 16

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 • Träna din förmåga att förstå och uttrycka dig på engelska.
 • Bygga på ditt ordförråd inom olika områden.
 • Får kunskap om Storbritannien som är ett engelskspråkigt land, samt kan reflektera och jämföra med Sverige eller andra länder.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Bedömning

 • Under lektionen har du möjlighet att visa hur du jobbar och vad du lär dig.
 • På läxförhör och på provet redovisar du att du nu kan de ord, begrepp och grammatik vi jobbat med.
 • Då du redovisar ditt projektarbete om Storbritannien visar du att du fått kunskaper om Storbritannien, samt att du kan redogöra för dem på engelska.

Så här kommer vi att arbeta:

V 10        Tis: What do we know about Great Britain?

                      Faktafilm Storbritannien

                Fre:  Text "Great Britain" – läxa till fre v 11 text + svara på frågor

                        Jobba med häftet

                 

V 11        Tis: Jobba med häftet

               Fre: Jobba med häftet

                      Text "More to know" - läxa till fre v 14 text + glosor

 

V 12        Tis: Film om London

                      Londonsidorna i häftet

 

V 14        Tis: Projekt Scotland/Wales/N.Irland

                Fre: Läxförhör

                       Projekt

                       Text "Britain is more to know" -läxa til fre v 15 text + glosor

                   

V 15        Tis: Projekt

                Fre: Läxförhör

                        Hörförståelse

                        Quiz

 

V 16       Tis: Redovisa projekt

               Fre: Prov Storbritannien

 

Att kunna till provet:

 Kunna berätta om Storbritannien, styre, klimat, kultur, London och delar av kartan              

 

 

Matriser

Engelska kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Muntlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriftlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Strategier för förbättrad interaktion
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Jämförelser med egna erfarenheter
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: