Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2016-03-04 13:17 i Maria Parkskolan Helsingborg
Att argumentera innebär att vi försöker övertyga andra om en viss åsikt. Nästan dagligen stöter vi på argumentation i vardagslivet. I TV och tidningar diskuterar politiker och experter hur stora och små frågor ska avgöras på bästa sätt. Reklamen försöker övertyga oss om att vi måste ha en viss vara. I samtal med vänner och familj kan vi själva hamna i situationer där vi argumenterar – det kan handla om frågor som om vem som ska handla eller vilken tv-kanal vi ska titta på. Kort sagt, argumentation är något vi hela tiden använder oss av för att övertyga andra människor om att vi har rätt.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Genom att lära dig hur du kan argumentera på ett effektivt vis så lär du dig hur du kan göra din röst hörd och hur du kan få andra att förstå varför det du säger är viktigt. På så vis lär du dig hur du kan påverka din omgivning och din egen situation.

Innehåll

Argumenterande text

Det finns olika slags argumenterande texter, såsom exempelvis debattartiklar, krönikor och insändare. Du kommer nu få lära dig att skriva en insändare vilket är en kort argumenterande text som ofta publiceras i tidningar. En insändare brukar skrivas av privatpersoner som vill framföra sin åsikt om ett visst ämne och övertyga andra att tycka likadant.

Kopplingar till läroplan

 • Sva
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sva
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sva
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • Sva
  Syfte söka och värdera information från olika källor.

Arbetets gång

Vi kommer tillsammans att gå igenom vad en insändare är, dess innehåll och uppbyggnad. Vi kommer sedan läsa och granska olika insändare för att lära oss känna igen deras typiska kännetecken och struktur. Genom olika gruppövningar kommer ni därtill få träna på hur ni kan skriva en egen insändare.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sva  7-9
  Tala, lyssna och samtala Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
 • Sva  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
 • Sva  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Sva  7-9
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
 • Sva  7-9
  Läsa och skriva Digitala verktyg för kommunikation
 • Sva  7-9
  Berättande texter och faktatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sva  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext
 • Sva  7-9
  Språkbruk Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
 • Sva  7-9
  Språkbruk Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
 • Sva  7-9
  Språkbruk Ordspråks och metaforers betydelse i texter och dagligt tal.
 • Sva  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Sva  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Uppgifter

 • Insändare

Matriser

Sva
Insändare

Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Språklig variation, textbindning, anpassning till texttyp
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: