Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2016-03-04 13:31 i Maria Parkskolan Helsingborg
Att argumentera innebär att vi försöker övertyga andra om en viss åsikt. Nästan dagligen stöter vi på argumentation i vardagslivet. I TV och tidningar diskuterar politiker och experter hur stora och små frågor ska avgöras på bästa sätt. Reklamen försöker övertyga oss om att vi måste ha en viss vara. I samtal med vänner och familj kan vi själva hamna i situationer där vi argumenterar – det kan handla om frågor som om vem som ska handla eller vilken tv-kanal vi ska titta på. Kort sagt, argumentation är något vi hela tiden använder oss av för att övertyga andra människor om att vi har rätt.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Genom att lära dig hur du kan argumentera på ett effektivt vis så lär du dig hur du kan göra din röst hörd och hur du kan få andra att förstå varför det du säger är viktigt. På så vis lär du dig hur du kan påverka din omgivning och din egen situation.

Innehåll

Argumenetarnde texter

Det finns olika slags argumenterande texter, såsom exempelvis debattartiklar, krönikor och insändare. Du kommer nu få lära dig att skriva en insändare vilket är en kort argumenterande text som ofta publiceras i tidningar. En insändare brukar skrivas av privatpersoner som vill framföra sin åsikt om ett visst ämne och övertyga andra att tycka likadant.

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetets gång

Vi kommer tillsammans att gå igenom vad en insändare är, dess innehåll och uppbyggnad. Vi kommer sedan läsa och granska olika insändare för att lära oss känna igen deras typiska kännetecken och struktur. Genom olika gruppövningar kommer ni därtill få träna på hur ni kan skriva en egen insändare.

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Uppgifter

 • Insändare

Matriser

SvA
Insändare

Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivna texter
Språklig variation, textbindning, anpassning till texttyp
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: