Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket -vt16

Skapad 2016-03-04 15:08 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Du kommer att läsa om historiska händelser, människors levnadsvillkor, personer och händelser som haft betydelse för utvecklingen under denna tidsperiod och för vår egen tid.
Grundskola 7 Historia

Du kommer att läsa om historiska händelser, människors levnadsvillkor, personer och händelser som haft betydelse för utvecklingen under denna tidsperiod och för vår egen tid.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Konkretiserade mål för eleven

Du visar att du har kunskaper om 

 • hur man levde på den här tiden
 • vilka som har makt och hur samhället styrdes
 • vad man trodde på
 • viktiga personer och händelser, uppfinningar som påverkat utvecklingen och hur det märks i nutid
 • du kan använda historiska källor och berättelser för att dra slutsatser

Med hjälp av dina ämneskunskaper skall du:

 • resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar
 • förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
 • beskriva samband mellan olika tidsepoker
 • kan ange någon tänkbar fortsättning på en tidsperiod med hänvisning till det förflutna och nuet.

 

Arbetsgång för att nå målen

 • Gemensamma genomgångar
 • Individuella arbetsuppgifter med instuderingsfrågor som löses med hjälp av lärobok och historiebiblioteket
 • Gruppuppgifter som redovisas med  bl a ScreenChomp
 • Film

 

Bedömning

Du skall genomföra och redovisa din gruppuppgift

Lämna in dina instuderingsfrågor "En resa i tiden" för bedömning

 

För bedömning se matris:

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Romarriket

--------------->
Nivå 1
--------------->
Nivå 2
--------------->
Nivå 3
--------------->
Nivå 4
ANVÄNDA HISTORISKA, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Använder väl kända ord, begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Kunskaper i historia och beskriver dem
Har med ett fåtal fakta som används för att beskriva händelser/företeelser på ett enkelt sätt
Har grundläggande kunskaper om ämnet och använder den för att Beskriva och förklara händelser/företeelser.
Har goda kunskaper om ämnet och använder dem för att Beskriva och förklara händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Har mycket goda kunskaper om ämnet och använder dem för att Beskriva och förklara händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Förklarar sällan orsaker och konsekvenser
Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Se samband och förklara
Behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: