Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartiklar och annonser

Skapad 2016-03-05 09:03 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Arbetsområde årskurs 3
Grundskola 3 Svenska

Vi kommer arbeta med två texttyper som ofta förekommer i olika media. Vi kommer först arbeta gemensamt, sedan kommer du få arbeta med en eller några kamrater. Till sist kommer du få arbeta självständigt.

Innehåll

Tid

Veckorna 10 - 16

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper om texttyperna nyhetsartikel (som är en objektiv berättande text) och annons (som är en subjektiv, argumenterande text).

De här texttyperna kommer du möta ofta i olika medier och då är det viktigt att du kan tolka dem. Att ta del av och förstå nyheter är viktigt för att kunna vara delaktig i vårt demokratiska samhälle. Att kritiskt kunna läsa och analysera annonser är viktigt för att kunna göra lämpliga ställningstaganden. Att själv kunna skriva argumenterande texter är också viktigt när du vill föra fram ett budskap.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

I detta arbetsområde kommer du få arbeta med att gemensamt titta på och tolka nyhetsartiklar och annonser i olika media.

Vi kommer gå igenom hur de här olika texterna är uppbyggda och hur man kan tänka när man läser/ser de i olika medier. Vi kommer också träna på att skriva egna nyhetsartiklar och göra egna annonser.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Arbetssätt

Vi kommer gemensamt att:

 • Titta på och läsa nyhetsannonser i olika media.
 • Gå igenom hur nyhetsartiklar ofta är uppbyggda, vilket innehåll de kan ha och vilket språk som ofta används.
 • Tolka nyhetsartiklar.
 • Skriva nyhetsartiklar.

 

 • Titta på och läsa annonser i olika media.
 • Gå igenom hur annonser ofta är uppbyggda, vilket innehåll de kan ha och vilket språk som ofta används.
 • Kritiskt granska och tolka reklamannonser.
 • Göra egna annonser.

 

 

Du kommer, tillsammans med någon eller några kamrater samt självständigt få:

 • Titta på, tolka och kritiskt granska reklamannonser.
 • Göra egna annonser för att sälja in en produkt eller tjänst.

 

Bedömning

Dina visade förmågor och kunskaper kommer bedömas när vi arbetar med området.

Framför allt är det dessa kunskaper och förmågor som kommer bedömas:

 • Du ska visa att du vet något om var nyhetsartiklar kan finnas, vad de kan innehålla och hur de kan vara uppbyggda. Det får du möjlighet att göra delvis muntligt och delvis skriftligt.
 • När vi har arbetat med nyhetsartiklar gemensamt, ska du visa att du självständigt kan skriva en enkel nyhetsartikel.
 • Du ska visa att du vet något om var annonser kan finnas, syftet med en annons, vad de kan innehålla och hur de kan vara uppbyggda. Det får du möjlighet att göra delvis muntligt och delvis skriftligt.
 • Du ska visa att du vet något om hur och varför det är viktigt att kritiskt granska en annons.
 • När vi har arbetat med annonser gemensamt, ska du visa att du självständigt kan göra en enkel annons.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: