Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olandsskolan - Syslöjd år 3

Skapad 2016-03-05 13:44 i Olandsskolan Östhammar
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt att tänka och uttrycka sig.
Grundskola 3 Slöjd

Slöjd utvecklar kreativitet och stärker tilltron till den egna förmågan.

Innehåll

Syfte (LGR 11)

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Bedömningen

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att:
Framställa enkla slöjdföremål efter instruktion.              
Bidra med egna formgivningsideér till sina projekt.
Använda enkla handverktyg.

Avsnitt 4

Undervisningen /centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Matriser

Sl
Olandsskolan - Syslöjd år 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du formger och framställer slöjdföremål. Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.ifrån instruktioner,
Du kan på ett enkelt och genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du använder handverktyg.
I slöjdarbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du utvecklar dina idéer.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial, och sådant som du själv har sökt upp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: