Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Transporter - att förflytta sig själv och sina saker

Skapad 2016-03-05 17:11 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Teknik

Hur många tusen kilometer tror du att du har rest i ditt liv? Hur långt har alla varor färdats innan de kom fram till dig?

Människan har alltid velat förflytta sig och sina saker, på land, över vatten och i luften.

För 5000 år sedan började vi använda vagnar med hjul. På 1800-talet kom man på att sätta motorer på dem - först ångmaskiner och sedan bensinmotorer. 

 

 

 

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Undervisningen

 Under denna teknikvecka kommer du att få bekanta dig med några principer för att förflytta saker, t ex begreppet friktion. 

Vi kommer både att arbeta i grupp och enskilt, samt både teoretiskt och praktiskt. 

Du kommer att få dokumentera ditt praktiska arbete med hjälp av din iPad.

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 •  genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten genom att utforma enkla fysiska modeller.
 • under teknikarbetet beskriva och komma vidare i arbetet.

 • resonera kring hur något fordon utvecklats/förändrats över tid.

Du kommer att kunna visa din förmåga i de konstruktionsarbeten vi genomför under veckan och i din dokumentation av arbetsprocessen, samt i ditt arbete om ett fordon.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: