Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen är full av kemi

Skapad 2016-03-06 08:08 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Allt omkring oss är beroende av kemi. Allt från det som händer i din kropp till hur en rymdraket fungerar, beror på dess kemiska sammansättning. I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmare på reaktioner, blandningar och lösningar, ämnens egenskaper och hur ämnen separeras från varandra.
Grundskola 7 Kemi

Allt omkring oss är beroende av kemi. Allt från det som händer i din kropp till hur en rymdraket fungerar, beror på dess kemiska sammansättning.
I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmare på reaktioner, blandningar och lösningar, ämnens egenskaper och hur ämnen separeras från varandra.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyler genom kemiska reaktioner.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar.
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, t.ex. i mark, växter och i människokroppen.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar och planering.
 • Separations och analysmetoder, t.ex. destillation och identifikation av ämnen.

Metod

 • Gemensamma genomgångar
 • Laborationer
 • Egen planering av laboration

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i muntliga genomgångar och laborationer
 • Planering av egen laboration
 • ett skriftligt prov vid kursens slut

 

Laborationsplaneringen lämnas in: Torsdag v.14

Skriftligt prov sker: Onsdag v.16

 

Inför provet, använd dig av kemiboken s. 15-51, samt instuderingsuppgifter. 

 

 

Tidsåtgång

Arbetsområdet kommer pågå under ca 5 veckor

Veckoplanering

Vecka 10: Genomgång av PP. Ämnen har olika egenskaper. Atomer och molekyler. Grundämnen och kemiska föreningar. Laboration; Jämför några olika ämnen. 

Vecka 11: Kemiska reaktioner. Demonstrationer. Laboration; Bakpulverraketen. Molekylformler. Fast, flytande, gas. Laboration; Reagerar tenn på samma sätt som magnesium.

Vecka 12: Från alkemi till nobelpris. Det mesta du ser är blandningar. Laboration; Vad är ett bra lösningsmedel. Hur separerar vi ämnen. Laboration; Papperskromatografi.   

Vecka 13: Lov

Vecka 14: Laboration; Aktivt kol och coca cola. Laboration; Undersök smältpunkter. Planera din egen laboration.

Vecka 15: Repetition inför provet. 

Kunskravkrav

För E:

 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställnigar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband.

 

För C:

 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställnigar och planeringar som det efter viss bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa  kemiska samband.

 

För A:

 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställnigar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med  god användning och något generellt drag av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa  kemiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: