Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

St LPP Naturen och djuren i vår närmiljö

Skapad 2016-03-06 17:16 i Kärlekens skola Halmstad
Vi tittar närmare på växter och djur nära oss i den svenska naturen. Vi lär oss om näringkedjor och kretslopp i naturen. Vi lär oss om naturtillgångar och hur vi människor är beroende av naturen
Grundskola 4 Biologi

Vi studerar samspel i naturen i vår närmiljö. Vad lever i naturen nära oss?

Växter vissnar och blir till jord och nästa år kommer en ny växt. Hur går det till? Var tog den gamla vägen? Vem äter vad, vad äter vi och vem äter vem?

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Du som elev ska:

 • lära dig att se skillnad på vissa träd och djur, artkännedom från vår närmiljö
 • lära dig om kretslopp i naturen, näringskedjor och nedbrytning, ekosystem
 • lära dig om hållbar utveckling, ansvar för närmiljön
 • lära dig varifrån vår mat kommer, naturtillgångar

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Genomförande

 • Vi läser faktatexter om djur och natur i Sverige i syfte att lära om och se skillnad på olika arter av djur och växter samt gör övningar som befäster kunskapen.
 • Vi ser film om naturen och vi går ut och undersöker vår närmiljö.
 • Vi dokumenterar i egen bok det vi lär oss.

Allt arbete sker i små grupper, helklass eller enskilt.

Viktiga begrepp

Ord som du ska lära dig är bl.a

näring, näringskedja, näringsväv, livscykel, förmultna, kretslopp,
fotosyntes, barrskog, lövskog,utrotningshot, sädesslag, ekologisk odling, byte, rovdjur, konsumenter, producenter och nedbrytare.

Bedömning

Du som elev ska

 • läsa och sammanfatta fakta och med hjälp av detta klara av att förstå hur vissa av naturens samband fungerar
 • undersöka, dokumentera närmiljön och använda den nya
  kunskapen för att beskriva den
 • förstå och kunna använda biologins begrepp (se lista ovan)


   
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: