Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2016-03-06 19:18 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Du kommer att få utveckla din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor. Använda historiska begrepp. Använda tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter och kulturmöten.
Grundskola 5 Svenska Historia Bild

Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Hur upptäcktes Amerika och resten av världen? Vem var Tyko Brahe?

Innehåll

Förankring i kursplanen - syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Konkretisering av mål

Du ska visa att du kan återge, i stora drag, vad som hände under Vasatiden både i samhället och med kyrkan. Du ska visa att du, i stora drag, förstår och kan förklara varför det blev som det blev. Du ska också kunna jämföra något på Vasatiden, tex hur bönderna levde eller uppror mot kungen, med något liknande under någon tidigare tidsepok eller hur det ser ut idag. Du ska känna till och kunna berätta om Tyko Brahe och Christofer Columbus. Du ska kunna använda historiska begrepp när du berättar och gör jämförelser.

Begrepp du ska bli säkrare på:

Gods, Godsägare, Livegen, Stat, Statskassa, Statskyrka, Reformation

Arbetssätt

Vi tittar på och samtalar om filmer.
Läser texter och svarar på instuderingsfrågor.
Titta på bilder.  Måla bilder.
Söker fakta på internet och i faktaböcker.
Samtalar och diskuterar det man läst.                                                                             Bearbetar begrepp kopplade till området.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: