Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Samling

Skapad 2016-03-06 21:34 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Om jag sätter mig i ringen ser jag alla, jag ser ingen, som är utanför, som är utanför, jag ser ingen utanför. (Hans Gentzel)

Innehåll

BAKGRUND

Vi har samling innan lunch varje dag. På samlingen  pratar vi med barnen om dagens veckodag, datum, väder, veckans ramsa samt tillsammans med barnen räkna hur många vi är. Detta ska vi göra för att skapa rutin och för att barnen ska utveckla sin förståelse för vardagliga uttryck och situationer. Vi kommer att genomföra detta genom samling i helgrupp med hjälp av bilder och text. Varje vecka kommer vi att fördjupa oss inom följande områden: sång, språk, matematik, teknik, naturkunskap och takk tecken samt väljer vi två barn som hjälper hela dagen till pedagogen.

MÅL

Samlingen har ett syfte i verksamheten. Dels är det ett tillfälle för oss pedagoger att se och bekräfta varje barn men även ett tillfälle för barnen att utveckla sin förmåga att lyssna på såväl oss pedagoger som varandra. Samlingen är även ett tillfälle för utveckling och lärande samtidigt som det är roligt. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Samling innan lunch varje dag.

På samlingen kommer en pedagog ansvara för samlingen genom att prata med barnen om dagens veckodag, datum, väder, takk tecken, veckans ramsa samt tillsammans med barnen räkna hur många vi är.

Detta ska vi göra för att skapa rutin och för att barnen ska utveckla sin förståelse för vardagliga uttryck och situationer.

Vi kommer att genomföra detta genom samling i helgrupp med hjälp av bilder, text, sång och rörelser.

Varje vecka kommer vi att fördjupa oss inom följande områden: språk, sång, matematik, teknik, naturkunskap och takk tecken.

Vi kommer att lyssna till barnens idéer för att kunna utforma samlingarna efter deras intressen. 

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera, såväl det enskilda barnet som gruppen i helhet, genom  fotografering och observationer. 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: