Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Matsituation

Skapad 2016-03-06 21:43 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Vad ska vi göra, Varför ska vi göra och Hur ska vi göra.

Innehåll

BAKGRUND

 Många av barnen, framförallt de äldre men även de yngre har visat intresse av att vilja hjälpa vid matsituationer genom att köra matvagnen och duka.

 

MÅL

Under matsituation är syftet att barnen bland annat ska få utveckla sin motorik, känna tilltro till sig själva, lära sig vikten av att till föra energi för välbefinnande och hälsa samt utveckla sin matematiska förmåga.

Skapa en lugn och trygg miljö för barnen.

Utmana barnen utifrån deras förutsättningar att använda t.ex. kniv, gaffel, glas och att lägga upp maten själv.

Utmana och utveckla barnens samspel, språk och sociala förmåga vid bordet.

Utmana barnen att våga smaka på det som serveras

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

I vår matsituation har vi många andra tankar än att barnen bara ska äta. En av de viktigaste sakerna vi jobbar med på blåbär är barnens självständighet och tilltro till sin egen förmåga, detta även vid matbordet. Även lugn, trygg och positiv miljö är något vi strävar efter. 

 

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen

Två matvärdar utses varje dag. Deras foton hänger på anslagstavlan inne på avdelningen. De hämtar matvagnen från köket och hjälper med dukningen. De äldre barnen tar maten själva, brer smör på sin macka och i större utsträckning får använda bestick, gafflar och knivar i synnerhet. Pedagogen namnger de maträtter som serveras och småpratar med barnen, likaså småpratar barnen med varandra. Vi tvingar ingen att äta utan lockar med att smaka på nya saker. Efter avslutad måltid skrapar barnen tallriken och lägger den och besticken på matvagnen. Om man är klar med maten före andra får man sitta kvar och vänta på sina kompisar. Efter det fortsätter vi till toaletten i små grupper för tvätt av händerna.

 

Vi har låga bord för barnens tillgänglighet och försöker erbjuda barnen en trevlig och inbjudande måltid. Det ska kännas bra och tryggt för alla barn att sitta ner och äta, därför har vi ett positivt förhållningssätt till mat och tvingar inga barn att äta. Vi tror att det positiva förhållningssättet till maten smittar av sig på barnen och att de känner sig lockade att smaka nya saker.

 

Hur och när gör vi detta?

 Vi pratar lugnt och positivt vid bordet. Barnen får i största möjliga utsträckning ta mat själva och t ex torka sin egen plats eller hälla upp vatten själva. Barnen får även äta med kniv och gaffel samt skära själva i möjligaste mån. Detta för att utveckla tilltro till sin egen förmåga. Vid matbordet försöker vi ha ett förhållningssätt som ger flickor och pojkar lika mycket talutrymme och ansvar.

 

 

 DOKUMENTATION

Vi pedagoger observerar hur vår planering fungerar i praktiken.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på vår avdelningsplanering hur det har gått och vad vi kan förbättra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: