Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

-Mata inte trollen- Klassens magasin

Skapad 2016-03-06 21:58 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Ämnesövergripande planering som hör till temaarbetet "Mata inte trollen" vt-16 på Kristiansborgsskolan, Västerås. Den här uppgiften går ut på att klassen tillsammans på svenska och SO ska tillverka ett magasin, som skall handla om nätet.
Grundskola 6 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk

En nationell tävling har just börjat! En tävling i vilken man kan vinna en klassresa till London. För att vinna resan ska man tillsammans i klassen göra ett magasin som speglar nätet och ungdomars användande av detsamma. I magasinet ska det helst finnas en variation på texter, det vill säga gärna flera olika passande texttyper. Layouten ska vara så lik ett "riktigt" magasin som möjligt. Dock får klassen gärna använda fantasin och ha med sådant som tillför till läslust. Många olika förmågor behövs för att sätta samman tidningen. Kanske vill ni utse en redaktör som har koll på helheten? En art-director som överser det bild- och textsammansättningen? En fotograf som följer med på intervjuer? En korrekturläsare som kollar texterna innan tryck? En researcher? En illustratör? En redigerare som fixar ihop själva tidningen i datorn? Ni ser själva, rollerna är i det närmaste oändliga! :-)

Det som är extra viktigt handlar om innehållet. Magasinet ska fokusera på nätlag, nätikett, nätkritik och att nätverka på nätet.

Du och din klass har bestämt er för att delta!

LYCKA TILL!

Innehåll

Uppgift 1

Uppgift 1:

Du ska skriva minst en av följande texter enskilt: (Man får gärna samarbeta när man gör förarbetet till texten, dvs intervjuer/enkäter/reportage på plats, men själva texten skriver man en och en.)

 • Artikel
 • Krönika
 • Reportage
 • Faktatext
 • Insändare
 • Recension
 • Novell
 • Rapport

 

OBS:

Den måste handla om nätlag, nätikett, nätkritik eller att nätverka på nätet.

Bakgrund och fakta som du kan ha nytta av i dina texter kommer ni att få hjälp med på SO-lektionerna. Tid att skapa, skriva och sätta ihop magasinet, kommer svenskan och SO:n att hjälpas åt med.

 

TIPS:

Gör gärna fältstudier, intervjuer eller enkäter som lyfter dina texter. 

Ta egna passande bilder till de texttyper som det passar.

Uppgift 2

Uppgift 2:

I grupper om 2-4 personer skall ni fixa:

 • Framsida
 • Baksida
 • Frågesida
 • Enkät
 • Bilder
 • Innehållsförteckning
 • Ledare
 • Annonser

Matriser

Sv SO SvA
Kunskapskrav du kan visa i SVENSKA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Gäller dig som skriver en recension.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfatta och förstå
Gäller dig som skriver en recension.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kom- mentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och återberätta
Gäller dig som skriver en recension.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt
Beskriva läsupplevelse
Gäller dig som skriver en recension.
på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva olika texter
Gäller alla
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkriktighet
Gäller alla
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva berättande
Gäller dig som skriver en berättelse/novell/krönika
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Sammanställa
Gäller alla
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnes- specifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text med estetiska uttryck
Gäller alla texttyper med bilder till.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ända- målsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Omdömen om text
Gäller dig som skriver en recension.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och
Dessutom kan eleven ge välut- vecklade omdömen om texters innehåll och

Sv SO SvA
Kunskapskrav du kan visa i SAMHÄLLSKUNSKAP

Samhällsstrukturer
Alla texter
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samband mellan strukturer
Krönika/artikel/reportage/fakta/rapport
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Alla texter
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonemang kring möjlighet att påverka
Krönika/artikel/reportage/fakta/rapport
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Resonera kring samhällsfrågor
För dig som skriver text med en undersökande ingång
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkter
Eventuellt för dig som skriver krönika/insändare
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Sv SO SvA
Kunskapskrav du kan visa i SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Läs med flyt - skönlitteratur
Recension
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Recension
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera
Recension
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Beskriva sin upplevelse
Recension
Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Innehåll
Alla texttyper
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Struktur
Alla texttyper
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande struktur.
Språklig variation
Alla texttyper
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation.
Stavning
Alla texttyper
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning på ett väl fungerande sätt.
Skiljetecken
Alla texttyper
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för skiljetecken på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för skiljetecken på ett väl fungerande sätt.
Språkriktighet
Alla texttyper
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Gestaltande beskrivningar
Berättelse/novell
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Handling
Berättelse/novell
De berättande texter eleven skriver innehåller en enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller en utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller en välutvecklad handling.
Beskrivningar
Faktatext
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar.
Egna formuleringar
Faktatext
Sammanställningarna innehåller egna formuleringar.
Sammanställningarna innehåller egna formuleringar.
Sammanställningarna innehåller egna formuleringar.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Alla texttyper
Sammanställningarna innehåller viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetiskt uttryck
Testet med bilder till
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra texters budskap.
Ge omdömen till andra
Recension
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: