Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och samspel med gruppen gul

Skapad 2016-03-07 09:44 i Solsidans förskola Ludvika
De äldsta barnen på avdelningen har visat intresse för att räkna och sortera och kategorisera saker utifrån färg och form. De behöver också stöd i att samspela med varandra.
Förskola

Barnen räknar på både engelska och svenska. De utlandsfödda barnen intresserar sig för vad  saker heter på svenska. Det vill vi spinna vidare på och ta fasta på att utveckla det svenska språket så att samspel och lek lättare kan uppstå mellan barnen. De tycker dessutom om att sjunga och ramsa. De gillar också bilar och djur.

Innehåll

Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Barnen intresserar sig för räkning och kategorisering av saker. De sorterar olika djur efter färger eller olika fordon efter form och likhet. De sjunger och ramsar med hela kroppen. De studerar också varandras görande, är intresserade och härmar varandra.

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

De observerar varandra och gör lika. Kommenterar det som händer. De räknar och nämner djur efter namn och färg.

 

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen delar upp föremål efter färg, form, likhet. De räknar.

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Val av aktivitet eller temaarbete - varför?

Dels är barnen intresserade av att räkna och sortera, dels intresserar de sig för varandras görande. De härmar varandra. Vi vill utveckla det vidare till samspel och lek. Genom olika aktiviteter tillsammans där de tränar på turtagning och samspel, skapar vi förutsättningar för ökat lärande för matematiska begrepp, ökat ordförråd i svenska språket och ett samspel med varandra i det gemensamma intresset.

Vilka läroplansmål stödjer aktiviteten/temaarbetet? OBS begränsa till högst 3 mål

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifterHur och när gör vi detta?

Vi introducerar några ramsor i taget och lär oss dem innan vi plockar in fler. Vi utmanar dem att följa med i både rörelser och tal. Vi använder oss av lekmaterialet för att lära oss att räkna och sortera i färger och former.

vi följer en färg när vi går på promenad ute. Vi letar efter gula saker. Vi introducerar  grundfärgerna en färg i taget. Genom ramsor, sånger, skapande får vi in både musik, rim och ramsor och räkning och sortering.

Onsdagar och torsdagar har vi aktiviteter i gruppen gul,


Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Jaana ansvarar för gruppen gul och med de äldsta barnen. vi arbetar med detta resten av våren.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar i form av foton, målningar, ljudinspelningar. vi dokumenterar samspel, språkutvecklingen och förståelsen av sortering och kategorisering av färger och former.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? -
Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: