Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges medeltid 1000-1611

Skapad 2016-03-07 10:10 i Vallhamra skola Partille
Grundskola F – 9 Historia

Vi kommer att under några veckor lära oss om Sveriges medeltid och vasatiden, samt hur Sverige blev ett land.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Detta ska du lära dig:

* Hur Sverige utvecklades och blev ett land med en centralmakt

* Några historiska gestalter

* Hur man levde under medeltiden

* Hur handel och städer växer

* Vad Digerdöden var och hur det kom att påverka Sverige

Så här kommer vi att arbeta:

* Anteckna och diskutera - genomgångar

* Läsa böcker och titta på nätet

* Se på filmer

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Läraren gör sin bedömning utifrån de anteckningar eleven har i sitt häfte. I övrigt - se matris.

Matriser

Hi
Sveriges medeltid 1000-1500

E
C
A
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden. Eleven visar detta genom att föra resonemang om orsaker och konskvenser.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utveckklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor. Eleven hur detta påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: