Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska nyheter - VT16

Skapad 2016-03-07 10:37 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik
...

Innehåll

Tekniska nyheter

För att öka din förståelse för omvärlden kommer du att i detta detta arbetsområde att studera aktuella forskningsområden och framsteg inom teknik. Syftet är även att genom själv välja områden som är spännande och intressanta för just dig öka din nyfikenhet för tekniken, samt att öva din förmåga att granska information och dra egna slutsatser utifrån denna. 

Övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konkretisering av målen

Du ska under arbetsområdet gång:

källkritiskt granska tekniska nyheter

samtala om dessa genom att använda korrekta ord och begrepp

tydliggöra vad som är teknik

analysera eventuella bakomliggande orsaker

reflektera över vad nyheten kan leda till

ge respons på dina klasskamraters arbete

Undervisning

Undervisningen kommer att bedrivas under lektionstid samt utanför skolan. Aktuella nyhets- och forskningsartiklar ska hittas och presenteras inför klassen och därefter diskuteras.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

ditt självständiga arbete

hur väl du genomför källkritisk granskning

hur du använder korrekta ord och begrepp

ditt bidrag under diskussioner som uppstår i klassrummet

dina reflektioner både under eget arbete och under respons du ger dina klasskamrater

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: