Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2016-03-07 11:10 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Eleven ska lära sig att arbete på ett vetenskapligt sätt när den utför ett experiment och att använda begrepp inom kemin för att förklara vad vatten är uppbyggt av och för att förklara dess olika egenskaper.
Grundskola 4 Kemi
...

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är du ska förstå hur du utför ett experiment på ett vetenskapligt sätt och att använda ord inom kemi för att förklara hur vatten är uppbyggt och att vatten kan finnas i olika former, samt kunna förklara vattnets kretslopp.

Du ska även ha en förståelse hur jordens vatten är fördelat och skillnaden på salt, sött och bräckt vatten.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

2. Förmågor att utveckla:

Vilka förmågor enligt Lgr11 ska eleverna utveckla?

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

3. Centralt innehåll att studera

Du ska kunna:

Du ska på ett enkelt sätt förstå hur vattnet är uppbyggt och att vatten kan finnas som flytande form, fast form och gasform.

Du ska kunna vattnets egenskaper och kretslopp. 

Du ska lära sig att följa instruktioner och att göra enkla experiment.

Du ska lära dig strukturen för hur du skriver om ditt experiment. 

Du ska ska kunna förklara hur jordens vatten är fördelat och veta skillnaden på sött, salt och bräckt vatten.

 

Hur jobbar vi?

Du ska lära dig att arbeta som en forskare genom att arbeta med vatten som tema. Du kommer att delta i samtal och utföra experiment för att förstå vad vatten är och vilka egenskaper vatten har. Detta för att förstå ord inom kemi och hur du ska arbeta på ett vetenskapligt sätt. Vad är och hur fungerar vattnets kretslopp? Vilka olika former kan vatten ha och vad är vatten uppbyggt av? Dessa är några frågor som vi kommer att tänka på när vi arbetar med temat vatten. Vi kommer att utföra experiment i grupper och ha diskussioner i helklass och i mindre grupper. Vi kommer att läsa korta texter, skriva faktatexter och titta på film.  Vi kommer även att lära oss hur vi skriver om de experiment som vi utför.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedömma dina kunskaper genom att titta på hur delaktig och aktiv du är under lektionerna. Jag kommer att titta på de laborationsrapporter du gör och faktatexter du skriver. VI kommer att avsluta med ett litet prov på temat. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: