Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Written essay, English.

Skapad 2016-03-07 11:17 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
You will write an essay in English about your hopes and dreams after watching the film "Believe".
Grundskola 7 – 9 Engelska

We have watched the film "Believe". It´s about a young boy and his hopes and dreams.

Now it's your turn to write about your hopes and dreams.

Innehåll

Remember!

Read the instructions given carefully!
Remember to write in correct English.
BOTH your grammar and contents will be assessed.
Describe your thoughts and give examples!

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Matriser

En
Matris kunskapskrav Engelska åk 7-9

Produktion och interaktion: skriva

* Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. * Skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. * Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar och förklaringar. * Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
E
C
A
Ny nivå
Skriva
 • En  E 9
 • En  E 9
Formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva
 • En  E 9
Väljer och använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: