Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 5 - Guinness World of Records and Ripley's

Skapad 2016-03-07 11:37 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Planning regarding the English education in year 5, the first period of the spring term 2016.
Grundskola 5 Engelska

This section of the English education is about Guinness World of Records and Ripley's believe it or not. That means that we work with fun fatcs and records around the world.

 

www.guinnessworldrecords.com

www.ripleys.com

 

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom många områden som till exempel musik, film, politik och utbildning.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala och samtala.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

 • följa budskap och instruktioner

 • genomföra muntliga och skriftliga uppgifter kring de olika arbetsområdena

 • delta i dialoger

 • delta i samtal under lektioner

Uppgifter

 • News show - records and amazing things

 • News show - records and amazing things

Matriser

En
Bedömningsmatris

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Writing
 • En
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska så bra sätt när du skriver och pratar
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar
Listening
 • En
 • En
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker som du känner till
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs
Reading
 • En
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker som du känner till
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texten
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: