Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordytans förändringar - Surteskolan VT åk 6

Skapad 2016-03-07 13:47 i Surteskolan Ale
Jordytan förändras ständigt. Ibland är det vi människor som skapar förändringarna och ibland är det jorden själv som orsakar dem. Dessa förändringar påverkar både natur och alla levande varelser
Grundskola 6 Geografi

Vi ska ta reda på hur jordytan har formats och förändrats. Dels kan vi människor förändra jordytan genom hur vi använder marken men naturen har också ständiga processer såsom t.ex. erosion, jordbävningar och jordskred. Vi ska lära oss om kartor och källors användbarhet.

Innehåll

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att läsa och titta på bilder tillsammans.

Vi kommer att titta på filmer i liber espresso som vi kan samtala om.

Vi kommer att fördjupa oss i olika processer och ta reda på fakta och begrepp från olika källor.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Vad som kommer att bedömas

Hur du kan koppla hur plattorna rör sig med uppbyggande/nedbrytande krafter.

Hur du kan använda dig av relevanta geografiska begrepp

Hur du kan resonera och dra slutsaster om det du lärt dig.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: