Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B kap 8-10

Skapad 2016-03-07 13:53 i Irstaskolan Västerås Stad
Geometri, bråk och multiplikation.
Grundskola 4 Matematik

I de här kapitlen arbetar du med geometri, bråk och multiplikation och division.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretisering av syfte

I kapitel 8 utvecklar du förmågan att:

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnge olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala


I kapitel 9 utvecklar du förmågan att:

 • läsa och skriva bråk, tex 1/2, 1/4, 5/6
 • avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • storleksordna bråk


I kapitel 10 utvecklar du din förmåga att:

 • multiplicera med 10, 100 och 1000, tex 10x45, 100x45
 • räkna multiplikation med större tal, tex 3x4175 med hjälp av algoritmer
 • räkna med kort division, tex 1248/4

Arbetssätt / Undervisning

 Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, samarbete och enskilt arbete. Du kommer att få läxor som är kopplade till arbetsområdet. Under arbetes gång kommer jag att stötta och hjälpa dig så att du kan utvecklas efter din förmåga. Vi avslutar med en provräkning.

 

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna, diagnoser och efter provräkningen.Matriser

Ma
MatteBorgen 4B kap 8-10

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
8. Geometri
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig med hjälp. Du har viss kunskap om månghörningar
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. Du har kunskap om månghörningar.
Du visar stor säkerhet då du arbetar med vinklar och månghörningar när du arbetar självständigt med problemlösningsuppgifter.
Geometri
Du kan förstå och använda dig av skala, förminska och förstora med hjälp av vuxen.
Du kan förstå och använda dig av skala, förminska och förstora.
Du visar säkerhet för förståelse och användning av skala, förminska och förstora vid mer avancerade uppgifter.
9. Bråk
Du kan med viss hjälp avläsa läsa och skriva bråk både som bild och skrift.
Du kan avläsa läsa och skriva bråk både som bild och skrift.
Du visar stor säkerhet att avläsa läsa och skriva bråk både som bild och skrift samt använda dig av dina kunskaper vid mer avancerade uppgifter.
Bråk
Du kan med viss hjälp storleksordna bråk.
Du storleksordna bråk.
Du kan storleksordna bråk och arbeta med problembaserade uppgifter i bråk.
10. Multiplikation och Division
Du kan med hjälp multiplicera med 10, 100 och 1000.
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Du visar säkerhet och god förståelse då du multiplicerar med 10, 100 och 1000.
Multiplikation och Division
Du kan med viss säkerhet räkna multiplikation med större ta med hjälp av algoritm.
Du kan räkna multiplikation med större ta med hjälp av algoritm.
Du kan med säkerhet räkna multiplikation med större ta med hjälp av algoritm och är säker på räknesätt vid problemlösning.
Division
Du kan med viss hjälp räkna kortdivision av större tal ex. 1248/4.
Du kan räkna kortdivision av större tal ex. 1248/4.
Du kan med säkerhet räkna kortdivision av större tal ex. 1248/4 och är säker på räknesätt vid problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: