Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vind

Skapad 2016-03-07 13:55 i Äppelgårdens förskola Ale
På Äppelgårdens förskola arbetar vi detta läsår med energi. På Blomman och Lövet har vi valt att börja med att undersöka vinden och hur den kan få saker i rörelse.
Förskola

Vad är vind? Hur känns den? Vart finns den? Låter den?

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

På Äppelgårdens förskola är vi med i ett EU-projekt som heter 50/50. Projektet går ut på att man genom beteendeförändring ska sänka energiförbrukningen. Vi har även valt att under läsåret 15/16 arbeta med temat Energi i vårt Grön Flagg arbete.

Vi har funderat lite kring hur vi kan arbeta med energi med de yngsta barnen. Hur kan vi fånga dem? På vilken nivå ska vi lägga oss för att det inte ska bli för abstrakt?

Vi fastnade för de olika energikällorna vind, sol och vatten. Vi tror att dessa energikällor kan bli konkreta upplevelser för barnen och en bra introduktion till energi för de yngsta. Vi har valt att börja arbeta med vind så får vi se vad vi fortsätter med sedan.

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Omformulering av läroplansmål

Genom att bearbeta sina upplevelser kring begreppet vind med flera olika språk (inte bara talspråk) och uttrycksformer får barnen en djupare och mer befäst kunskap och förståelse.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi börjar projektet med att leta efter vind för att göra barnen uppmärksamma på att det finns vind.

Inomhus testar vi att göra egen vind genom att blåsa på olika lätta saker.

Tillsammans med barnen tittar vi på och reflekterar kring dokumentation på det vi gjort för att få en djupare förståelse och som ett verktyg för att leda projektet vidare. Här får vi också öva oss i att uttrycka oss tillsammans med andra.

Vi fortsätter genom att flyga drake och se skillnaden när det är mycket vind och lite vind.

Vi tänker även att vi experimenterar med vind. T.ex. ballongbilar, luftkanoner, såpbubblor, skapa vind med ett pappersark, sugrörsmålning.

Vi tänker även att vi lyssnar på vinden för att sedan kolla om vi hör den ute.

Utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: