Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-3 Rytmik, sång och Ukulelespel

Skapad 2016-03-07 13:56 i Storvretaskolan Uppsala
Eleverna ska röra sig till olika rörelsesånger. Det ingår även att spela ackord på Ukulele.
Grundskola F – 3 Musik

Du ska lära dig spela D-dur på Ukulele samt vara aktiv i sången under lektionerna. 

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna följa med i sånger och ackordspel på Ukulele i D-dur/ A7.

 

 

Undervisning och bedömning

Eleverna kommer sjunga och spela tillsammans med kamrater i sin ordinarie klass. 

Bedömningen sker genom att man deltar och är aktiv under lektionstillfällen. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: