Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering judendom/kristendom

Skapad 2016-03-07 14:45 i Österslättsskolan Karlshamn
Ett jämförande arbete mellan två av världsreligionerna
Grundskola 7 Religionskunskap

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

 • Undervisningen i ämnet religion skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
 • Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt
 • Eleverna ska kunna utveckla kunskaper om hur olika religioner ser på frågor som rör levnadsfrågor

Planering i stora drag:

 • Power point genomgång av judendom och kristendom
 • Diskussion kring hur religionerna hänger samman
 • Film om religionerna
 • 4 stycken undersökningsuppgifter som undersöks med läroböcker och Internet

 

Bedömning:

Du kommer att få visa vad du lärt dig i ett skriftligt prov

 

Du ska vid den skriftliga redovisningen visa att du har kunskap om följande:

 • Religionerna ursprung och känna till dess grundare
 • Religionernas heliga skrifter och platser
 • Du ska kunna redogöra för några av religionernas högtider
 • Du ska kunna jämföra de båda religionerna
 • Du ska veta lite om hur den svenska kyrkans betydelse har förändrats genom tiden

Nyckelord för att nå de olika betygsnivåerna

                                                            C                                                          A

Beskriva, enkla                         Analysera, se ur olika                                 Helhetsbild, reflektioner med

resonemang,                            perspektiv, se samband                             väl underbyggda slutsatser,

Jämföra                                    och konsekvenser,                                     personliga ställningstagande

                                                kunna använda centrala                              utifrån fakta

                                                begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: