Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vT 16 9B EN/RJ

Skapad 2016-03-07 15:23 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris för Engelska åk 9
Grundskola 9 Engelska

Bedömningsmatris för Engelska åk 9.

Innehåll

Syfte

Bedömningsmatris för Engelska åk 9.

Aktuell bedömning avser VT 2016

Jag grundar min bedömning på följande:
- det vi har arbetat med på lektionerna
- tester på It's L
- inlämnade texter
- Muntlig redovisning av er "50 000 kr" resa
- Brev från din  "50 000 kr" resa

Nationella prov i:

- B del: läs- och hörförståelse 

- C del : Uppsats

I dagsläget har inte bedömningsunderlag för samtliga kriterier och kommer inte att fylla i bedömning för den muntliga delen. Du kommer att få tillfälle att visa din kunskaper i dessa kriterier vid ett senare tillfälle.
Om jag anser att du inte nått målen för Nivå 1 i något av de bedömda kriterierna kommer jag att skriva en kommentar, vilket innebär att om du inte har en "kommentar" har du nått minst Nivå 1 för de förmågor jag har bedömt under aktuell tidsperiod

 

 

 

Bedömning

Se matris.

Matriser

En
HT 15 Engelska åk 7-9

Kriterier

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Att kunna förstå talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår såväl helhet som detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår såväl helhet som detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du använder dig av enkla bindeord som t ex and, so, but.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av olika bindeord som skapar variation i din text, och inte enbart and and, so, but.
Du formulerar dig mycket varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av många olika bindeord som skapar stor variation i din text.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och diskussioner
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du formulerar dig även med visst flyt. Du försöker att lämna manus och att prata fritt, och lyckas med detta mestadels av tiden. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du formulerar dig även med flyt. Du gör din presentationer utan att läsa direkt från manus istället använder du dig av stödord, mind maps etc och du lyckas med att prata fritt. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: