Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den industriella revolutionen - dess orsaker och konsekvenser

Skapad 2016-03-07 21:35 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Grundskola 8 Historia Samhällskunskap
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Vi kommer under ett par veckor att arbeta med den industriella revolutionen. Den industriella revolutionen innebar en av de största förändringarna i vår historia då massor av människor flyttade från landet och in till städerna och fabrikerna. Den ledde till ett uppsving av ländernas ekonomier men delade också upp världens länder i u-länder och i-länder. (Fattiga och rika) 

Ur läroplan och kursplan

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Du ska visa att du kan:

 • Vet vad den industriella revolutionen innebär.
 • Vet orsakerna till att den uppstod.
 • Vet varför den startade i Storbritannien.
 • Vet vad den ledde till.
 • Känner till något om de tekniska framsteg som gjordes.
 • Vet hur den påverkat historien genom de århundraden som gått sen den startade.
 • Förstår och kan använda viktiga begrepp (som tex. revolution, jämlikhet, demokrati, ideologi, framsteg, kolonialism)
 • Redogöra för hur olika grupper (ex. män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga, rika) påverkades av revolutionen.

Arbetssätt

 • Film/Youtubeklipp.
 • Lärarledda genomgångar.
 • Läsning av olika texter, främst i läroboken, men även från andra källor.
 • Arbete med instuderingsfrågor till texterna.
 • Arbete med olika muntliga eller skriftliga uppgifter.
 • Film.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

 • Dina förmågor i förhållande till det aktuella centrala innehållet. De kan du visa både genom skriftliga uppgifter och i samtal och diskussioner.
 • Din förmåga att se samband mellan dåtid, nutid och framtid..
 • Din förmåga att kunna redogöra för och analysera bakgrund, orsak, skeende, resultat och konsekvenser orsak av revolutionen.

Uppgifter

 • Sammanfattande redogörelse

Matriser

Hi Sh
Industriella revolutionen

Industriella revolutionen

E
C
A
Kunskaper om historia
Du har grundläggande kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser
Du har goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Du har mycket goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Resonemang om orsaker och konsekvenser
av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Ex: Du ger exempel på enstaka orsaker till revolutionen och några konsekvenser av den.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger några tydliga exempel på orsaker revolutionen och några tydliga konsekvenser av den.
Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger tydliga exempel på orsaker till revolutionen och konsekvenser av den ur olika perspektiv
Se samband och förklara
Du kan undersöka några utvecklingslinjer ex inom levnadsvillkor eller politik
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Motivera och resonera
Du anger en tänkbar fortsättning på någon utvecklingslinje
Du motiverar och resonerar med enkla förklaringar och några hänvisningar till det förflutna och till nuet
Du motiverar och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Använda historiska begrepp
kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara ex politik, klass, revolution, ideologi
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: