Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6B kap 9

Skapad 2016-03-08 08:12 i Morgongåva skola F-6 Heby
Vi lär oss om problemlösning.
Grundskola 6 Matematik

Här kommer vi jobba med problemlösning genom att

Rita en bild.

Prova dig fram.

Arbeta baklänges.

Leta mönster. 

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Konkretiserade mål:

vi kommer att utveckla din förmåga att:

- lösa problem med strategier och metoder.

- beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet.

- använda matematiska uttrycksformer.

-växla uttrycksform och resonera om begreppens relation.

- välja och använda matematiska metoder.

- redogöra för och samtala om tillvägagångssätt

- föra och följa matematiska resoneman


4. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att klara ovanstående förmågor på olika nivåer.

5. Undervisning:

Vi kommer ha genomgångar i helklass samt i mindre grupp eller enskilt vid behov.

vi kommer jobba både enskilt och i grupp..

Vi kommer göra uppgifter i boken, även här på olika nivåer

6. Tillämpningsuppgift:

För att visa dina kunskaper kommer jag att lyssna på hur du tänker och resonerar kring detta samt ett skriftligtprov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Med stöd/till viss del.
Enkel/Grundläggande
Utvecklad/God
Välutvecklad/Mycket gody nivå
Förmåga att lösa olika matematiska problem.
Förmåga att beskriva hur man kan lösa olika matematiska problem.
Förmåga att välja olika metoder för att lösa matematiska problem.
Förmåga att beskriva och prata om hur man gör olika uträkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: