Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2016-03-08 08:48 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
BFL-planering etik
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska

I detta arbetsområde ska vi gå igenom hur människor i olika samhällen ställer upp regler för hur man ska vara gentemot varandra. I skolan har vi t ex regler för vad som gäller i klassrummet, på skolgården eller i matsalen. Vi ska undersöka hur olika typer av regler uppstår och varför människor behöver dessa. Vi ska lära oss om vad etik och moral är och hur olika vi kan se på vad det är att göra rätt i olika situationer. Vi kommer att lära oss hur man kan argumentera för olika ståndpunkter och se hur etiska frågor kommer in i vår vardag.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet etik ska du utveckla dina kunskaper om viktiga livsfrågor som människor i alla tider har brottats med. Du ska lära dig grundläggande begrepp och tankesätt inom området som du sedan ska använda för att föra diskussioner om viktiga frågor som hör till ämnet. Du ska kunna resonera kring moraliska dilemman och argumentera för din ståndpunkt.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Centralt innehåll från kurplanen i religion respektive svenska ikommer att behandlas i arbetsområdet:

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetssätt

 • Genomgång av de viktigaste begreppen inom etiken utifrån elevanpassade texter.
 • Grupp- och lärarledda diskussioner kring klassiska etiska dilemman.
 • Modelltexter för hur argumentation kring etiska frågor bedöms.
 • Skrivövningar
 • Filmer
 • Rollspel
 • Värderingsövningar
 • Slutskrivning

 

Stöttning

 • Genomgång av matris och exempeltexter för att tydliggöra bedömningsgrunderna
 • Begreppskort och sambandskedjor (träning, förklaring, exempel)
 • Kamratbedömning (hur det ska ske, vad du ska tänka på)
 • Individuell bedömning (hur du kan utveckla resonemangen)
 • Övning på frågeställningar som kommer i slutskrivningen.

Uppgifter

 • Kortskrivning: Vad är etik och moral för dig?

 • Kortskrivning/vidareutveckling

 • Slutsammanfattning av arbetsområdet

Matriser

Re Sv
Etik

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Religon/Svenska
Förklara och beskriva etiska begrepp
Du kan några etiska begrepp.
Du kan använda etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Religion
Resonera, diskutera moraliska frågor
Du vet vad moraliska frågor är och vet hur de kan uppstå i vardagen.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra väl utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Religion
Resonera, samtala kring livsfrågor
Du kan ge exempel på en livsfråga som människor ställs inför i något sammanhang.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Du kan för välutvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Svenska
Tala, lyssna och samtala
Du kan följa med i ett samtal om etiska frågor och ställa egna frågor som hör till ämnet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: