Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur- kulturlandskap. Service, kommunikation, handel och transport.

Skapad 2016-03-08 09:44 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Här lär du dig att se förändring från ett natursamhälle till ett kultursamhälle och vad ett kultursamhälle innebär från att vara jordbrukssamhälle till ett industri- och tjänstesamhälle där urbanisering, migration, service, kommunikation, handel och transport är bärande begrepp. Vi tränar och prövar, kunskaper, förmågan att föra resonemang om orsaker och konsekvenser, förmågan att beskriva geografiska mönster, förmågan att använda begrepp, kartanvändning.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Här lär du dig att se förändring från ett natursamhälle till ett kultursamhälle och vad ett kultursamhälle innebär från att vara jordbrukssamhälle till ett industri- och tjänstesamhälle där urbanisering, migration, service, kommunikation, handel och transport är bärande begrepp.
Vi tränar och prövar, kunskaper, förmågan att föra resonemang om orsaker och konsekvenser, förmågan att beskriva geografiska mönster, förmågan att använda begrepp, kartanvändning.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  A 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  A 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  A 9
  Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Arbetssätt och undervisning

 • Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet utifrån orsak-konsekvenser
 • Textstudier i Geografi So direkt 2 s 46-67, 132-149 (-153) 
 • Kartövningar för att öva på och att förstå och se mönster
 • film ex "Migration", "Dynamiska städer- tillväxt på gott och ont", "Infrastruktur- vad är det?", 
 • Föreläsning av utomstående om vårt närområde Oskarshamn
 • ev besök från kommunen - vad finns det för planer för närområdets framtid?

Visa vad du lärt dig

Visa att du kan och kan använda bärande begrepp som naturlandskap, kulturlandskap, jordbrukssamhälle, industrisamhälle, tjänstesamhälle, urbanisering, migration, service, kommunikation, handel, transport

Visa att du kan föra resonemang om om orsake er och konsekvenser kopplat till de bärande begreppen.

Kartanvändning

Visa att de kan tolka och förstå handelsmönster.

 

Förmågorna följs upp och utvärderas under arbetets gång, mot slutet kommer det också vara en större uppgift, torsdag v 16.

Tidsram

Vecka7-16

Bedömning

Se kunskapskraven ovan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: