Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modellbygge möbel- "Vaddå vänta?"

Skapad 2016-03-08 11:08 i Ugglums skola Partille
Vad innebär det att vänta? Vad skulle du vilja göra medan du väntar? Utifrån dessa tankar ska du skissa upp en möbel där estetiskt uttryck, form och funktion och kvalitet förenas. Du ska sedan bygga en modell utifrån dina tankar och skiss. Tänk att din möbel ska kunna finnas i ett väntrum.
Grundskola 7 – 9 Bild
...

Innehåll

Vad ska du göra?

Jobba i lärloggen utifrån följande punkter:

Skriv löpande text med rubrik i din lärlogg (unikum). 

Lägg upp tre bilder av ditt arbete i Lärloggen. (en på din skiss, en under arbetsprocessen och en på det färdiga resultatet)

Beskriv din idé. Varifrån kom inspirationen? Hur har du tänkt?

Beskriv din arbetsgång. Benämn material och redskap vid sitt rätta namn och hur dessa använts. 

Har du gjort några överväganden? Vad ledde det till för beslut? Ändrade du din idé och i så fall till fördel för form eller funktion?

Om du skulle göra en likadan produkt, vad skulle du göra annorlunda? Lärde du dig något som du skulle kunna tillämpa på en annan produkt?

Hur var din arbetsinsats? Tog du egna initiativ?

Din slutprodukt; hur blev resultatet? Fungerar materialet du valt? Verkar din modell hålla kvalitet ( estetiskt uttryck, form och funktion)?

 

Varför ska du göra detta?

Vi jobbar med samtliga av bildämnets förmågor; att Undersöka, kommunicera, skapa, analysera och presentera i denna uppgift! 

Matriser

Bl
BILD kunskapskrav åk 7-9, Ugglum

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
E
C
A
Skapa
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Skapa
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Skapa
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
undersöka, skapa analysera
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge relativt utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: