Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafikkunskap

Skapad 2016-03-08 12:11 i Pysslingen Förskolor Katrineberg Pysslingen
Att börja röra sig i trafiken på egen hand, om det så är till fots, på cykel eller i kollektivtrafiken, kan upplevas som en ny frihet men det är också ett nytt ansvar. Genom att arbeta med trafikkunskap hoppas vi att barnen har ökad förståelse för detta livsviktiga område innan de lämnar förskolan.
Förskola

Område:  Lek samt språk & kommunikation 

 

 

Observation av nuläget:

Barnen i 5-6 års gruppen visar ett stort intresse för bokstäver och siffror, och med det som grund samt med vetskapen att de kommer att gå till förskoleklass till hösten tycker vi pedagoger att det passar bra att arbeta med Trafiken. 

 

Avdelningens mål:

 

Att öppna upp världen Trafikskyltar och trafikkunskap för våra 5-6 åringar. 

 

Kopplingar till läroplan, Lpfö98/10: 

 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (lek)
 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv (språk & kommunikation) 
 • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld (språk och kommunikation) 
 • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner (språk och kommunikation) 
 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (kultur) 
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning (matematik) 

 

Målkriterier (det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

- Att barnen har kommit i kontakt med olika trafikskyltar, samt att de känner igen några av de skyltar som de ser här i närheten, och vet vad de betyder. 

- Under dessa experiment kommer ett stort fokus ligga på att utveckla förmågan att ställa hypoteser men även att lyssna till och fundera över andra barns tankar och idéer. 

 

Aktiviteter för att nå målen: 

- Tillfälle 1: Introduktion - Trafikskylts jakt i grupp (inomhus)

 • Vilka sorters vägskyltar träffar barnen på under sin väg till skolan? 
 • Vilka är varningsmärken? (trianglar – gula och röda) 
 • Vilka är förbudsmärken? (runda – gula och röda- fast inte alla) 
 • Vilka är påbudsmärken? (runda – blå och vita – fast inte alla) 
 • Vilka är informationsmärken? (fyrkantiga i olika färger)

- Tillfälle 2: 

- Tillfälle 3: Hur ser vägen till förskolan ut?

Titta på filmsnuttarna: Programmen tar också upp trafikregler och beteenden.

http://www.ur.se/Produkter/171737-Gatsmart-Korsa-gatan

http://www.ur.se/Produkter/171741-Gatsmart-Morker-och-reflexer

 • Vilka trafikfaror finns?
 • Vad skulle kunna göra vägen säkrare?
 • Övning:
 • Börja med att rita och beskriva din egen resa t ex vid vilken tid du gick hemifrån
 • - Transportmedel,
 • - Saker du sett och hört på vägen - gatunamn, kända platser, farliga platser...
 • - Ställen där du svänger vänster/höger, 
 • - Låt barnen återberätta sina resor till förskolan i smågrupper. 

Vems resor var mest lika? Vem hade den längsta, kortaste, mest intressanta, ovanligaste eller minst hälsosamma resa?

 

- Tillfälle 4: Faror och risker....Med yngre barn är det viktigt att prata om vad som menas med riskfullt. 

 • Prata med barnen om vad faror och risker är för något.
 • Kan de ge exempel på risker på vägen till skolan?
 • Be dem att fundera över hur riskerna kan se ut för olika grupper av människor som går samma väg som de själva t ex rörelsehindrade, äldre, folk med barnvagnar eller hund.
 • Kan riskerna variera med olika tider på året? T ex väderförhållande och mängden dagsljus?
 • Gör en riskbedömning av en del av skolvägen – att börja utanför skolgrinden är en god idé. Rita eller skriv ner de eventuella riskerna som barnen upptäckt

 

- Tillfälle 5: Att komma säkert över till andra sidan…och varför måste alltid gå-ledet "stänga alla luckor"...? 

 • Låt barnen tänka ut ett sätt att säkert korsa gatan – kan de bygga en modell och skriva en förklaring hur den skulle användas?
 • Känner barnen till vad som är ett trafiksäkert beteende på en gångbana? Diskutera hur man ska bete sig på en trottoar, gå långt in eller ute på trottoarkanten?
 • Hur ska man göra om det inte finns någon gångbana?
 • Vet de hur de kan göra sig mer synliga om de är ute och går i skymningen eller när det är mörkt?

 - Tillfälle 6: När man går vilse...

 • Hur gör man om man går vilse i T-banan? I Gallerian? I skogen?
 • Frågar en vuxen om hjälp? Går från platsen eller ska man stanna kvar? 
 • Prata om att göra upp en Gå-Vilse-Plan med sina vuxna 

 

Ansvarig: Kiralee, Daniela och Anna, 

 

Så här ska vi dokumentera det förändrade kunnandet hos varje barn:

Göra lärloggar i unikum samt sätta upp bilder på väggarna.

 

Hur blir barnen delaktiga i dokumentationen?

Att vi under projektets gång låter barnen kommentera sina bilder i lärloggarna, och att detta tas med under rubriken: "Jag vill visa".                                                                 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: