Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2016-03-08 15:00 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska

På slutet av järnåldern och under vikingatiden var det asatron man trodde på. Berättelserna gick från mun till mun, och nu ska du få tillfälle att lära dig mer om detta.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • förstå och sätta dig in i hur man trodde under denna period
 • reflektera själv
 • söka information om asatron

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisning och arbetsformer

Det här kommer undervisningen att innehålla:

 • skapelseberättelsen i nordisk mytologi
 • fakta om några gudar
 • olika berättelser med anknytning till asatron
 • eget textskapande


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • måla 
 • se på film
 • skriva egna texter
 • lyssna till berättelser

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Bedömning - vad och hur

Vad

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att beskriva hur världen uppfattades
 • din förmåga att beskriva några gudar
 • din förmåga att skriva en egen berättelse med utgångspunkt av någon gud.


Hur

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag läser din texter.
 • Du får respons på dina texter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: