Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö

Skapad 2016-03-08 15:08 i Edsskolan Östhammar
Intention: Ökad kunskap och delaktighet. Under detta tema kommer vi att arbeta med hur vi kan välja olika transportmedel, var/hur vi gör våra inköp, vad vi väljer att inskaffa samt användning av olika material och återvinning för en hållbar miljö.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska

Intention: Ökad kunskap och delaktighet. Under detta tema kommer vi att arbeta med hur vi kan välja olika transportmedel, var/hur vi gör våra inköp, vad vi väljer att inskaffa samt användning av olika material och återvinning för en hållbar miljö.

Innehåll

Övergripande syfte och mål

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • SO   3
  Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Konkreta mål för eleven

 • Du ska kunna redogöra för hur val av olika transportmedel påverkar miljön.
 • Du ska kunna berätta och förklara hur våra inköp av t.ex. mat, kläder och förbrukningsmaterial påverkar miljön.
 • Du ska kunna berätta hur vi kan källsortera och återvinna för en hållbar miljö.
 • Du ska känna till och känna igen olika miljömärken/symboler som finns i vår vardag. 

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta enskilt
 • arbeta i större och mindre grupper
 • se på film
 • skriva faktatexter
 • skapa/måla
 • samtala om hur man kan sortera olika föremål och vad man kan göra av de olika soporna
 • söka fakta i böcker och på internet
 • källsortera
 • reflektera över ordet återvinna

Bedömning

Matriser

Sv SO
Miljö

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska kunna redogöra för hur val av olika transportmedel påverkar miljön.
Du ska kunna berätta och förklara hur våra inköp av t.ex. mat, kläder och förbrukningsmaterial påverkar miljön.
Du ska kunna berätta hur vi kan källsortera och återvinna för en hållbar miljö.
Du ska känna till och känna igen olika miljömärken/symboler som finns i vår vardag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: