Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2016-03-08 15:29 i Edsskolan Östhammar
Det engelska språket introduceras genom rim, ramsor, sånger och enklare dialoger. Vi utgår från What´s up 3, textbok med övningsuppgifter och sånger.
Grundskola 2 – 3 Engelska

Det engelska språket introduceras genom rim, ramsor, sånger och enklare dialoger. Vi utgår från What´s up 3 som består av textbok och kopieringsmaterial.

Innehåll

Tid

Årskurs 2

Syfte


Centralt innehåll


Arbetssätt

Vi utgår ifrån läromedlet What's Up?3. Genom att lyssna till ord och fraser, sjunga sånger, se film och samtala och skriva glosor och enkla meningar bygger vi upp ett ordförråd och kommunikativ förmåga hos eleverna. 
Formen för att bygga upp ett ordförråd stärks av att repetera ord och fraser många gånger.

Bedömning


Matriser

En
Bedömningsmatris, engelska 1-3

Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta.
t. ex What have you got? What do you like? I like...
Läsa / Förstå
Ut veckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord och meningar.
t. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. redovisning
Vågar härma och säga, sjunga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta något, t.ex. om sig själv eller ett djur.
t .ex My name is... My dog is... I like... My family...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor. ( t.ex. What´s your name? How old are you?)
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv och sin familj.
t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt 1. ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva av engelska ord och meningar. Kan skriva några engelska ord själv.
Kan själv stava och översätat.ex. some colours, some animals, yes, no...
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Jag känner till några länder där man talar engelska.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i England och jämföra det med hur man lever i Sverige.
t. ex något om hur man firar jul i England.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: