Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling klass 6

Skapad 2016-03-08 15:44 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
En pedagogisk planering om hållbar utveckling.
Grundskola 6 Geografi Svenska

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Vilka val och prioriteringar kan du göra i vardagen för att påverka miljön och bidra till hållbar utveckling?

Vilka orsaker kan ligga bakom de ojämlika levnadsvillkor som finns i världen?

Vilka konsekvenser ger ojämlika levnadsvillkor som finns i världen?

Hur kan människors levnadsvillkor förbättras?

Innehåll

Tidsperiod

maj 2016

Syfte

Du visar att du har förmåga att

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (GE)

Centralt innehåll

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. (GE)

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. (GE)

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. (GE)

Konkretisering av mål

Vi tränar på att resonera kring vad vi kan göra i vardagen för att skapa en bättre miljö.

Vi tränar på att resonera kring hur vi kan förbättra människors levnadsvillkor.

 

Undervisning - så här gör vi

Vi läser tillsammans och enskilt boken Världsklass som vi lånar från AV Media och diskuterar frågeställningar från boken i grupper.

Vi läser om och tittar på film kring Hållbar utveckling och genom att läsa och diskutera kapitlet Hållbar utveckling i läroboken Jordens Resurser (ur serien UPPTÄCK).

Vi tittar på klipp från YouTube kring Hållbar utveckling.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling genom att ge underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Du visar att du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen genom att ge underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

 

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar genom grupparbete där du och din grupp gör en film där ni berättar dels om vilka miljöval som ni som elever kan göra i vardagen samt om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor där ni ger förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras. Som avslutning på arbetsområdet ska du och din grupp svara enskilt muntligt eller skriftligt på samma frågeställningar.

Uppgifter

  • Ojämlika levnadsvillkor

  • Fältstudie i livsmedelsbutik

Matriser

Sv Ge
Hållbar utveckling klass 6

Matris - Hållbar utveckling klass 6

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
resonemang kring frågor som rör hållbar utveckling
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge förslag på hur man kan handla i vardagen utifrån ett miljöperspektiv.
Du kan ge minst två förslag på hur man kan handla i vardagen utifrån ett miljöperspektiv.
Du kan ge minst två förslag på hur man kan handla i vardagen utifrån ett miljöperspektiv. Du förklarar också delvis vilken inverkan det kan ha på miljön.
Du kan ge flera genomtänkta förslag på hur man kan handla i vardagen utifrån ett miljöperspektiv. Du förklarar också mycket tydligt varför du gör dessa val och vilken positiv inverkan det kan ha på miljön.
resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om orsaker till eller konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen. Du behöver vuxenstöd för att kunna ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan berätta om minst två orsaker till eller konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen. Du kan ge minst två förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan berätta om mer än två orsaker till eller konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen. Du kan ge mer än två förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan berätta utförligt om flera orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen. Du kan ge flera utförliga förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: