Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parlez francais!

Skapad 2016-03-08 19:52 i Da Vinciskolan Ale
I grupper skriver vi manus och spelar upp små sketcher för varandra.Vi hjälps åt för att få franskan så bra som möjligt, både grammatiskt och när det gäller uttal.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Vi kommer tillsammans att starta upp arbetet genom att gå igenom vilka områden vi kan skriva sketcherna om. Ni väljer sedan i gruppen vad er sketch ska handla om. Ni arbetar tillsammans och skriver dialogerna. Försök att inte tänka för mycket på svenska för då kan texterna bli för svåra. Använd så mycket ni kan av det ni redan känner till och använd varandra, böcker, lexikon och mig. Undvik google översättning. Planera även för kläder, rekvisita m.m. som ni vill ha för att göra så "professionella" uppspelningar som möjligt. Där kan hela gruppen hjälpas åt. Vi arbetar med planering, dialogskrivning och träning i tre veckor, så använd tiden väl. Ni spelar upp era sketcher under lektionen på fredag i v 14. Missa inte denna dead-line. Om ni vill kan vi kanske filma era sketcher. Bonne chance!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk - indelade i moment (inkl F)

Lyssna och läsa – reception

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
I enkla texter om vardagliga ämnen kan eleven förstå
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet
i enkel form
i enkel form och detaljer
översiktligt och detaljer
samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredsställande resultat
med gott resultat
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala och skriva – produktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar
enkla förbättringar av egna framställningar
enkla förbättringar av egna framställningar

Samtala och skriva - interaktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Kommunikationens innehåll – realia

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I olika sammanhang och områden där språket används kommenterar eleven några företeelser och kan då också
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: