Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan

Skapad 2016-03-08 21:26 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som behandlar kartkunskap. Vad är en karta? Hur gör man en karta? Vad visar en karta? Vilka är väderstrecken?
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Ett arbetsområde som behandlar kartkunskap. Vad är en karta? Hur gör man en karta? Vad visar en karta? Vilka är väderstrecken?

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

  • SO
    Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplan

  • SO  1-3
    Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att

- titta på en film: Mattepiraten-Piraten, kartan och verkligheten (NE)

- rita egna kartor på t ex skolgården, rummet eller skolvägen.

- lära oss om hur man läser en karta och vad man kan få reda på genom att titta på en karta.

- träna oss på att följa en karta.

- lära oss om de fyra väderstrecken.

Kunskapskrav för år 3

Kopplingar till läroplan

  • SO   3
    Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång.

Du ska kunna

- rita en enkel karta.

- följa en enkel karta

- veta vilka de fyra väderstrecken är.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: