Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent vt 16

Skapad 2016-03-08 23:05 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att använda metoder och lösa problem.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Innehåll

Arbetsområdet handlar om bråk och procent. Vi  kommer att utgå från kap 5 i Uppdrag Matte 7.

Viktiga begrepp och metoder: Bråk, förlänga, förkorta, gemensam nämnare, decimalform, procent, procentform, räkna ut andelen, räkna ut delen, procentuell förändring, höjning, sänkning, nytt värde, förändringsfaktor, förhållande, proportion och proportionalitet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, göra uppdrag, räkna i boken samt lösa problem.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid avstämningar, i diskussioner i klassrummet och vid ett avslutande prov.

Elevinflytande

Under arbetsområdet så kommer vi att anpassa undervisningen så att du arbetar med uppgifter som är lagom stimulerande för den nivå som du befinner dig på just nu. Du kommer att få möjlighet att arbeta i din egen takt.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: