Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband, förändring och sannolikhet åk 9

Skapad 2016-03-09 07:44 i Österslättsskolan Karlshamn
Kapitel 4 och 5 i Matematikboken Z
Grundskola 9 Matematik

Pedagogisk planering till kapitel 4 och 5 i Matematikboken Z              Procent, Matematik, Symbolen, SvartFile:Cartesian coordinates 3D.svg - Wikimedia Commons

Tryllekunstnere - Gratis billeder på Pixabay

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Samband och förändring

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Sannolikhet och statistik

 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiska material.

Konkretisering

I detta avsnitt får eleven möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper om:

 • använda samband mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden som tex. inom samhällsekonomi
 • använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar
 • egenskaper hos olika slags funktioner
 • tolka och rita grafer
 • beskriva linjära funktioner matematiskt
 • beräkna sannolikhet för en och flera händelser
 • skillnad mellan oberoende och beroende händelser
 • hur träddiagram ka användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg
 • beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelse
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen inom området

Undervisning och arbetssätt

I genomgångar, diskussioner och gruppuppgifter får eleverna arbeta med att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom området. Eget arbete ingår också.

Bedömning

Bedömning sker under lektionstid, vid skriftliga inlämningar, grupparbeten och prov. Under det här arbetsområdet förekommer både grupparbeten där din kommunikations- och resonemangsförmåga bedöms och skriftligt prov där din procedur-problemlösnings-, resonemangs- och begreppsförmåga bedöms.

Matriser

Ma
Samband, förändring och sannolikhet

Problemlösningsförmåga

På väg att upnå
Kvalitetsnivå1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Lösa problem
Kan ännu inte lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa enklare problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa svårare problem som kräver lösning i flera steg
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär

Begreppsförmåga

På väg att upnå
Kvalitetsnivå1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Beskriva och för resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp på ett enkelt sätt
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

På väg att upnå
Kvalitetsnivå1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Samband och förändring
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom samband och förändring
Kan utföra enkla beräkningar inom samband och förändring med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom samband och förändring med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom samband och förändring med mycket gott resultat
Sannolikhet
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom sannolikhet
Kan utföra enkla beräkningar inom sannolikhet med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom sannolikhet med gott resultat
Kan utföra beräkningar inom sannolikhet med gott resultat

Resonemangsförmåga

På väg att upnå
Kvalitetsnivå1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra resonemang
Tankegången för inte resonemanget framåt
Tankegången för till viss del resonemanget framåt
Tankegången för resonemanget framåt
Tankegången för resonemanget framåt och fördjupar och breddar det
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: