Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tiden

Skapad 2016-03-09 07:57 i Pysslingen Skolor Rudanskolan Pysslingen
Den här planeringen handlar om nya tiden, 1500 & 1600-talet för årskurs 7.
Grundskola F Historia

 

Vecka 11 – 16 kommer vi att arbeta med historia i SO. Det här arbetsområdet kommer att handla om Nya tiden, perioden mellan ca 1500 – 1600. Det här arbetsområdet kommer att behandla teman såsom slavhandel, reformationen, kolonialism och enväldiga härskare.

 

Innehåll

Avsnitt 1

Vecka 11 & 12 Kolonialism & slavhandel

Sidan 99- 105 & Sidan 119- 124.

Vi går igenom när och hur Amerika upptäcktes. Varför man började utforska och vad man ville uppnå. Vi kommer att titta på ett par genomgångar i ämnet och diskutera dem tillsammans. Vi kommer fokusera en hel del på konsekvenser, både på den europeiska samt de amerikanska kontinenterna.

De här veckorna kommer vi även att diskutera och jobba med triangelhandel med fokus på slavhandel.

Vi ser på filmen ”Vad är grejen med triangelhandlen” och diskuterar filmen.                

Ingen lektion torsdag v. 12 – Hemstudieuppgift.

Vecka 13 LOV!!!

Vecka 14 Reformationen & Enväldiga härskare

Sidan 106 - 111  & Sidan 114- 118

Vi ser på ett klipp om reformationen samt ett om reformationen i Sverige.

Vi arbetar även med enväldiga härskare och olika typer av envälde i Europa.

Vi går även in på konstens roll i att legitimera enväldet.

                 

Vecka 15

Vårt fokus ligger på konst och kultur under barocken.

              

Vecka 16

 Repetera och examinera.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Avsnitt 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: