Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt åk 6

Skapad 2016-03-09 07:59 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska vi starta terminens stora läsprojekt då vi tillsammans ska läsa den skönlitterära ungdomsboken "Sms från Sopporo". Såhär beskrivs boken: "Trettonåriga Agnes lär sig samiska i smyg. Riktigt spännande blir det när hon börjar messa med en snygging i byn Soppero. Men det är inte alldeles okomplicerat. Hur samisk är Agnes egentligen, och hur ska hon vara som same? Och kommer kompisarna hemma i Solna att förstå?" Förutom att läsa boken kommer vi bland annat att diskutera minoriteter, identitet och språk i Norden. Det ska bli jätteroligt att få höra om både era läsupplevelser men också om hur ni ser på språk och

Sätt er bekvämt, för nu börjar vi 

/Bonnie

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6

Matriser

Re Sv SvA
Bedömning

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Att läsa
Det är svårt för dig att läsa med flyt och att ta dig igenom texten.
Du läser långsamt, men tar dig igenom texten.
Du kan läsa med flyt. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan läsa med bra flyt. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan läsa med mycket bra flyt. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Att sammanfatta och förstå innehåll
Du har svårt att förstå det du läser och kan därför inte göra någon sammanfattning av boken.
Du har ganska bra läsförståelse. Det visar du genom att göra enkla sammanfattningar av de viktigaste delarna i boken.
Du har ganska bra läsförståelse. Det visar du genom att göra enkla sammanfattningar av handlingen i tidsordning. Du kommenterar dessutom innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse. Det visar du genom att göra utvecklade sammanfattningar av handlingen i tidsordning. Du kommenterar dessutom innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse. Det visar du genom att göra välutvecklade sammanfattningar av handlingen i tidsordning. Du kommenterar dessutom innehållet på ett mycket bra sätt.
Att tolka budskap
Du har svårt att förstå bokens budskap. Du har svårt att beskriva vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du förstår bokens budskap. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera bokens budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera bokens budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera bokens budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste..

Religionskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Samisk tro
Du har svårt att beskriva några grundläggande drag i samisk religion och att ge exempel på hur man ser på samernas situation i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion. Du ger exempel på hur man ser på samernas situation i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: