Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnet och människorna

Skapad 2016-03-09 08:31 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbetsområde som baseras på kapitlet "Vattnet och människorna" i SO.S Geografi 7
Grundskola 7 – 9 Geografi

Cirka 70 procent av världens yta täcks av vatten, men det är bara 2,5 procent av allt vatten som går att dricka eftersom vi bara kan dricka sötvatten. Dessutom är det mesta av det drickbara vattnet bundet i is och därmed mer eller mindre omöjligt att dricka. Vi måste ha rent och drickbart vatten för att överleva, ändå slösar vi människor jättemycket med färskvatten. I vissa områden i världen är dricksvattnet förorenat. Om man dricker förorenat vatten blir man sjuk. Ofta är vattnet förorenat för att det inte finns toaletter så att människor kissar och bajsar i sjöar och floder. På vissa håll i världen har man börjat med gruvdrift för att utvinna så kallat fossilt vatten. Det vill säga vatten som ligger långt under marknivån och som inte varit i omlopp på tusentals år. På andra ställen har man börjat "tillverka" dricksvatten genom att avsalta saltvatten. Men det är en dyr metod så det är främst rika oljeländer i Mellanöstern som har råd med avsaltning.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Arbetsgång, resurser och examination

Lärobok
Geografi SO.S 7, kapitlet "Vattnet och människorna" sidorna 56-77

UR-filmer
Vatten - en global utmaning

Vet hut! : Vatten

Om vatten

Den törstiga planeten - Vatten till städerna

Den törstiga planeten - Vatten till åkrarna

Vattnets kretslopp

Haven (Vi lär oss om)
 
Jordens krafter: Översvämningar
 
Osäker mark : En vall mot havet

 

Arbetsgång
Vi kommer att systematiskt arbeta oss igenom kapitlet under lektionerna med uppgifter som delvis genomförs under studietid.

Examination
Arbetsområdet examineras genom flera mindre läxförhör.

Återkoppling
Återkoppling på resultat på läxförhör etc ges skriftligen i kommentarsfälten i matrisen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: