Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssök och värdering av källor

Skapad 2016-03-09 09:29 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 Svenska

Ni har i SO fått en fördjupningsuppgift kring Romarriket.

De delar av uppgiften som handlar om källor kommer även att bedömas i svenska.

 

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Ni kommer att få 2 svenskalektioner till förfogande för självständigt arbete med uppgiften. Resterande undervisning/tid kommer att ske på SO-lektioner.

Inlämning sker senast mån. 21/3.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Det ni skickar in för bedömning i svenskan är en källförteckning och ett källkritiskt resonemang kring källorna.

Innehållet bedöms utifrån hur du sovrat bland dina källor, samt hur väl du resonerat kring källornas trovärdhet och relevans.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  C 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  A 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 9

Söka information från olika källor och värdera dessa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Informationsökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Källkritik
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sakprosa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat.
Sammanställningarna innehåller i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: