Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång - ett sagoprojekt grundsärskola

Skapad 2016-03-09 10:16 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering av ett sagoprojekt -grundsärskola
Grundsärskola 6 Svenska Svenska

I sagornas värld får du möta allt från troll till prinsessor. Har sagorna något budskap? Hur är de uppbyggda och vad har de för innehåll? Det ska vi undersöka tillsammans.

Innehåll

Uppgifter

Du ska:

 1. Läsa sagor och sammanfatta handlingen
 2. Skriva en egen saga
 3. Läsa din saga högt i en liten grupp.
 4. Ge och ta respons.
 5. Göra ett författarporträtt över en sagoförfattare
 6. Muntligt redovisa din författare i en liten grupp.

 

 

Centralt innehåll och mål

Planering

Vecka 2

Gå igenom planeringen

Vad är typiskt för sagogenren? Konstsaga/ folksaga

genomgång- keynote-presentation , några kända sagoberättare

läs sagor och sammanfatta handlingen

v. 3

Sök fakta om din sagoförfattare

läs sagor och sammanfatta handlingen

analysera sagor- vad är genretypiskt, sagoingredienser

planera egen saga/ tankekarta

v. 4

Sök fakta och  sammanställ text om din sagoförfattare

läs sagor och sammanfatta handlingen

börja skriva en egen saga

v. 5

skriv klart din egen saga

ge och ta emot respons

förbättra och renskriva text

v. 6

redovisa din text om din författare och läsa upp din saga i liten grupp 

lämna in din egen saga för bedömning

 

v. 8

redovisa sagor muntligt i en liten grupp


 

 

 

 

 

 

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • Sv
  Syfte söka och värdera information från olika källor.

Matriser

Sv
Svenska Grundsärskolan

Rubrik 1

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntliga presentationer
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Läsa
Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
Visa läsförståelse
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Skriva texter
Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt
Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand och på dator
Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Föra resonemang om budskap och handling
Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Informationssökning
Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor
Källkritik
och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: